Ældrerådet

Ældrerådet er en vigtig samarbejdspartner for kommunens politikere og kan komme med input til beslutninger, der vedrører ældre mennesker. Det kan fx være kommunale budgetter og aktiviteter, trafik og boligforhold, pleje og omsorg, genoptræning m.m.

Facebook
Ikke angivet

Telefon
23486407