Bevaringsforeningen for Korsør & Omegn

Bevaringsforeningens hjemsted og virkeområde er Korsør og omegn.
Formål: at udbrede kendskabet til og stimulere interessen for historiske og æstetisk værdifulde bygninger samt natur- og kulturmiljør i Korsør og omegn. At virke for bevaring af disse bygningers og miljøers særpræg og hensigtsmæssiger anvendelse gennem rådgivning og forhandling med ejere og myndigheder samt at virke som koordinerende led mellem disse. At virke for opretholdelse af en fond af hvis midler, der kan ydes økonomisk støtte til fremme af de under punkt 1 og 2 nævnte formål.

Hjemmeside
Ikke angivet

Facebook
Ikke angivet

Kontaktperson for mere info
jane@kjolbye.dk & 20141446 
slot.larsen@gmail.com & 30286693

Mødested
Forskelligt