Udstillingslokale

Vil du udstille dine malerier, skulpturer, fotos, kunsthåndværk m.m.? - så kan du gratis låne lokalerne i Bomhuset på Nankes Plads.

Benyt linket her til bookingportalen

Bomhuset findes under ”Udstillingssteder” i oversigten over lokaler og anlæg.

OBS! Der er 5 ugers frist for at søge om ledige tider i bookingportalen. Hvis du vil søge om ledige tider med en frist på under 5 uger, skal I gå til rubrikken “send en mail forespørgsel”.

Yderligere spørgsmål:
Skriv til fritid@slagelse.dk

PS! Vidste du at Bomhuset i Korsør i folkemunde altid har heddet ”Bomhuset”; men i arkivalierne betegnes det først som ”Consumtionsbolig” og senere som Accise med bolig for en consumtionsbetjent og hans familie.

Historien startede i 1785, da Consumtions Administrationen d. 7. november blev meddelt ”Skjøde fra Kjøbmand Aaris på et Skæppe af Laugsøe-ageren udenfor Korsør Landport”. Laugsøe-ageren
på 62.270 □ Alen var området syd for Skovvejen til Kjærsvej mellem Nankes Plads og Helenevej.

I 1791 boede comsumtionsbetjent Fobian Adler i boligen, der i 1802 blev tilskødet Finanskollegiet.

I 1828 beskrives huset som et forhus på 5 fag med egebindingsværk og en skorsten, indrettet til værelser og køkken.

2. juni 1847 købte justitsråd og toldforvalter Kjær på auktion ”1 Skp. af Laugsøeageren for 100 Rdl. – paa Grunden er Consumtionsboligen opført” – 5 år senere købte han på auktion ”Den forrige Consumtionsbolig for 600 Rdl.”

Taksationen i 1867 gav den første beskrivelse af huset, der passer på udseendet i dag: ”Forhuus: Grundmuur, 8½ Al i □, 4 Al i Høiden, tegllagt, 1 Skorsten, 1 Kakkelovn, indrettet til Værelser,

Forstue og Kjøkken. Til Gaden med Portal – Locum: Grundmuur og teglhængt – 8 Fag Plankeværk”.

Bomhuset har siden haft en omtumlet tilværelse: Det har været ventesal for rutebilerne, blomsterudsalg og isbod. I de senere år har det været brugt til kunstudstillinger og værksted for arbejdende kunstnere.

Bomhuset er sikkert bygget i 1839-1840, da krigsråd Dyrhauge påtog sig opgaven at bygge en accisebod. Det er meget sandsynligt, at han har skelet til de tegninger, tømrermester Hans Langhoff havde lavet til et nyt bomhus i Odense – et hus der aldrig blev bygget.

OVE JENSEN, kilde:
Christian Kvium:”Huset ved Bommen” og brandtaksationer.