Tårnborg Lokalråd

Vi er en del af Tårnborg grundejerforening og lokalråd og har fungeret som lokalråd siden den 10. juni 1969.

Formålet med Tårnborg lokalråd er aktivt at arbejde for lokalområdets og beboernes interesser og fremme den lokale udvikling i Tårnborgområdet hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at støtte nye ideer og initiativer, der arbejder for lokalområdets bevarelse og udvikling. Give områdets beboere en løbende orientering gennem medierne eller lignende om rådets arbejde og koordinere aktiviteterne i lokalområdet med alle områdets interessenter.

Hjemmeside
Taarnborg.dk

Kontaktperson for mere info taarnborg.formand@gmail.com

Mødested
Ikke angivet