Fyrbåken Koens Venner

Forening til bevarelse af fyrbåken “Koen”. Med formålet at sikre Fyrbåken “KOEN” som et værdigt minde, varetage drift og vedligeholdelse.

Hjemmeside
Ikke angivet

Facebook
Ikke angivet

Kontaktperson for mere info
Formand Ingvard F. Skøtt
ifskoett@gmail.com
58372024

Mødested
Ikke angivet