Korsør Billardklub

Forening med tilknytning til Korsør Kulturhus. Mangler beskrivelse.

Hjemmeside
Ikke angivet

Kontaktperson for mere info
52110187

Mødested
Korsør Kulturhus
Skolegade 1, 4220 Korsør