Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab

At virke til byens og omegnens forskønnelse og vedligeholde, de selskabet tilhørende anlæg: Pavillonen Sommerlyst med tilhørende områder.

Hjemmeside 
Fugleskydning.dk

Email 
Ikke angivet

Telefon 
Ikke angivet