Korsør Kanonjollelaug

Laugets formål er alene, eller i samarbejde med andre interessenter, at bevare, restaurere og sejle med kanonjollen, som tilhører Lauget eller Laugets samarbejdspartnere. Lauget vil arbejde for, at båden bevares så historisk korrekt som muligt, og dermed skabe interesse for denne del af vor maritime historie.

Som medlemmer kan optages alle interesserede.
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages som støttemedlemmer med rettigheder svarende til ét medlemskab.

Hjemmeside 
Kanonjolle.dk

Email 
Ikke angivet

Telefon 
Ikke angivet