Korsør Kart Klub

Korsør Gokart Klub er vores lokale gokartklub med medlemmer i alle aldre.

Klubbens formål er at fremme kartsporten, dels med afholdelse af løb og selskabelige sammenkomster. Varetage medlemmernes motorsportslige interesser.

Som medlem kan optages enhver uberygtet dansk eller udenlandsk statsborger, der i optagelsesåret er fyldt 6 år og nærer interesse for motorsportens fremme i Danmark.

Hjemmeside 
Kgkk.dk

Email 
Ikke angivet

Telefon 
Ikke angivet