Korsør Miniby

Korsør Miniby – en social – kulturel – byhistorisk forening. Minibyggerne er frivillige, især pensionister og og førtidspensionerede. Minibyens drift hviler på medlemskontingent, kommunalt tilskud, fonde, sponsering af bl. a. materialer og kontante tilskud.

Hjemmeside 
Korsoerminiby.dk

Email 
Ikke angivet

Telefon 
Ikke angivet