Korsøregnens Folkedansere

Vi danser folkedans i Multisalen i Korsør Kulturhus. Alle er velkomne uanset alder, til et par sjove timer med folkemusik og dans.

Hjemmeside
Ikke angivet

Telefon
30925040