Kulturhusets Venner

Bliv medlem af KULTURHUSETS VENNER, der har følgende formål:

·         At støtte Korsør Kulturhus’ virksomhed og at fremme kendskabet hertil
·         At fremme og bevare den lokale kulturarv, som Korsør Kulturhus er
·         At fremme nye aktiviteter og indsatser rettet mod nye målgrupper
·         At skabe borgerinddragelse i udviklingen og indholdet af arrangementer
·         At skabe tiltag og aktiviteter, der er målrettet børn og unge
·         At skaffe midler til specielle events ved donationer og medlemstilskud
·         At Korsør Kulturhus bliver et forum for alle aldersgruppe

Facebook 
Ikke angivet

Email 
Ikke angivet

Telefon 
Ikke angivet