Museumsforeningen for Korsør by og overfartsmuseum

Foreningens formål er at drive museumsvirksomhed på Søbatteriet og varetage de museale interesser for Korsør by, dens søfart og de tilsluttende overfarter. 

Korsør By og Overfartsmuseum drives som en privat forening via medlemskontingent, donationer og med økonomisk tilskud fra Slagelse Kommune.

Email 
Ikke angivet

Telefon 
Ikke angivet