Seniordanserne

Seniordanserne har tilknytning til Korsør Kulturhus og kontaktpersonen er Birthe Olsen.

Hjemmeside
Ikke angivet

Facebook
Ikke angivet

Telefon
21652245