Søsterloge Nr. 48 Perlen

Odd Fellow ordenen, Et pusterum i hverdagen. I hverdagen kan det være svært at finde inspiration, tid til personlig udvikling og rum til undren. Ordenens etiske fundament giver grobund for at skabe samvær og venskaber. I logerne fremmer vi livskvalitet, tankevækkende samtaler og fællesskab, som mange har svært ved at finde tid og overskud til i en verden, hvor tempoet er højt og kræver meget fra hver af os. Udover de ugentlige møder, (man har ikke mødepligt) og selskabeligt samvær, arrangerer vi udflugter, virksomhedsbesøg og foredrag. 

Loge bygningen på Dahlsvej 2 4220 Korsør, rummer Søsterloge 48 Perlen og Broderloge 60 Hammeren og de to loger har tilsammen ca. 100 medlemmer. Hvis du er interesseret i, at udvikle dig og prøve kræfter med nye tiltag, nye udfordringer og vil være medlem af en over 200 år gammel orden, hvor historiens vingesus kan mærkes. Så er du velkommen til at kontakte undertegnede, som også formidler kontakt til loge 48 Perlen.

Bjarne Vedel tlf. 20205019 mail. bjvedel@gmail.com

Hjemmeside 
Perlen.oddfellow.dk

Facebook 
Ikke angivet

Kontaktperson for mere info
Bjarne Vedel 
bjvedel@gmail.com
20205019

Mødested
Loge bygningen på Dahlsvej 2 4220 Korsør,