Storebæltskoret

Storebæltskoret har eksisteret siden 1977 og er en selvstændig forening, der hører hjemme under FOF. Vi er et blandet kor på ca. 30-35 medlemmer, og vi synger meget gerne 4-stemmigt. Du skal kunne synge rent (dirigenten kan evt. bede om en stemmeprøve)

Og du skal være tilmeldt til koret via FOF

Det er en fordel at kende lidt til noder, men er ikke et krav. Herudover forventes det, at du deltager med godt humør og gå-på-mod i alt, hvad vores dirigent eller korets bestyrelse kan finde på. Vi skal løfte i samlet flok og yde en indsats – både i vores sangpræstationer og i det sociale samvær.

Vores repertoire er bredt: danske, engelske, svenske sange, klassiske korværker, kirkemusik, pop, rock…… you name it. Det er vores dirigent, der bestemmer.

Vi afholder flere koncerter i løbet af året. Helt fast ligger en årlig julekoncert i en af Korsørs Kirker, men derudover gerne en koncert h.h.v. forår og efterår et eller andet sted og evt. i samarbejde med et (eller flere) andre kor. Vi afholder gerne en eller to årlige fester/arrangementer og af og til også en hel øve-dag, hvis vi har en koncert, der har brug for en ekstra indsats. 

Vi kan også finde på at rejse i Danmark eller f.eks. Sverige og Tyskland.

Vi synger: hver mandag aften 18.45-21.00 i Korsør Kulturhus

Vi håber, du bliver glad for at være med.

Kontaktperson for mere info
Viola Chiekezi
violachiek@gmail.com
50124551

Mødested
Korsør Kulturhus
Skolegade 1, 4220 Korsør