Tårnborg Sogns Hyggeklub

Hyggeklubbens formand Anne-Marie Rosengren og hele det frivillige kaffehold, byder gæsterne velkommen i konfirmandstuen, Marsk Stigsvej 19, med kaffe og kage, ved et altid smukt dækket bord.

Vi mødes hver 14. dag i månederne januar til april og september til december, ca. 14 gange om året.

Facebook 
Ikke angivet

Email 
Ikke angivet

Telefon 
Ikke angivet